Co chcesz zrobić?
Kategorie
Najem Okazjonalny
Ciekawą formą zawierania umów najmu jest najem okazjonalny, pomimo obowiązku dopełnienia szeregu związanych z nim formalności.

 Możliwość zawierania tego typu umów funkcjonuje od 2010 roku, od czasu nowelizacji ustawy lokatorskiej. Ideą tej zmiany było wzmocnienie praw wynajmującego. Jeśli w momencie wygaśnięcia lub wypowiedzenie umowy najmu najemca nie zechciałby opuścić lokalu, prawidłowo zawarta umowa najmu okazjonalnego gwarantuje skuteczną eksmisję nieuczciwego najemcy, co przy umowach tradycyjnych nie jest tak łatwe i oczywiste.
 
Warunki umów najmu okazjonalnego
 
- wynajmujący, to osoby fizyczne, będące właścicielami danego lokalu (od 2014 r. również podmioty prowadzące działalność gospodarczą) , 
- umowa najmu musi zostać zawarta na czas określony, maksymalnie 10 lat, w formie pisemnej,
- umowa musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu, 
- do umowy trzeba załączyć oświadczenie najemcy o dobrowolnym opuszczeniu i opróżnieniu lokalu po rozwiązaniu umowy najmu oraz o poddaniu się egzekucji w myśl art. 777 k.c. co do tego obowiązku – sporządzone w formie aktu notarialnego (koszt ok. 200 zł), 
- najemca musi też przedłożyć wskazanie miejsca, w którym będzie mógł przebywać, w przypadku eksmisji, oraz oświadczenie właściciela tegoż lokalu, że się na to zgadza,
- najem okazjonalny można zastosować jedynie dla lokali mieszkalnych (nie można zwierać tego typu umowy dla lokali biurowych, komercyjnych itp.)


Krok po kroku
 

1. Najemca powinien zaopatrzyć się o oświadczenie właściciela mieszkania lub domu, do którego może się przenieść w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia 
lokalu będącego podmiotem umowy najmu. 

Powinien również dostarczyć  ksero dokumentów potwierdzających własność tej nieruchomości oraz tożsamość właściciela (podstawy własności oraz dowód). 
2. Podpisać umowę najmu, w której należy zawrzeć zobowiązanie najemcy o dostarczeniu potwierdzonego notarialnie oświadczenia o dobrowolnym opróżnieniu lokalu i
poddaniu się egzekucji co do tego obowiązku, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy. 
3. Wraz z umową najmu, udać się do notariusza w celu sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z zawartą umową. 
4. Po dostarczeniu aktu notarialnego wynajmującemu oraz zgłoszeniu umowy w Urzędzie Skarbowym (w ciągu 14 dni od daty podpisania) umowa najmu okazjonalnego zyskuje ważności.

 
Najem okazjonalny, z racji na obowiązek spełnienia wszystkich wymogów formalnych, pozostaje dość rzadko wybieranym rozwiązaniem. Warto jednak pamiętać, że obecnie właśnie ta forma umowy najmu chroni najlepiej interesy wynajmującego. 
 

                          Tradycyjna umowa najmu
 
W przypadku gdy najemca nie jest w stanie spełnić warunków związanych z najmem okazjonalnym, a wynajmującemu zależy na szybkim terminie najmu, zainteresowanym pozostaje zawarcie umowy „klasycznej”. Właśnie w takiej formie zawierane jest obecnie 99 % wszystkich umów najmu w Polsce. Jeżeli właściciel rzetelnie i umiejątnie zajmie się swoimi interesami to jest w stanie ograniczyć ryzyko wynajęcia swojego mieszkania "złym najemcą" do minimum.
 

Przy umowie cywilno-prawnej zabezpieczeniem interesów stron są:

- szczegółowa, dobrze napisana umowa najmu,
- szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy,
- selekcja najemców, wymaganie od kandydatów zaświadczenia o zarobkach,

- wywiad z najemcą, aby ocenić czy nie będzie uciążliwy dla sąsiadów,
- kaucja,
- szybka i stanowcza reakcja na łamanie zapisów umowy,
- systematyczne monitorowanie płatności,
- okresowe wizyty w lokalu, sprawdzanie stanu technicznego,
- wywiad z sąsiadami,
- ubezpieczenie mieszknania.


Nasza firma świadczy usługi związane z zarządzaniem najmem. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami współpracy. 

Wyszukiwarka ofert

cena od do PLN
powierzchnia od do m2
    ilość pokoi od do
             piętro od do

 

Dane kontaktowe       Michał Nalewajka nr licencji 20919
M-3 Nieruchomości
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 20 lok.12

+48 663 887 884
+48 34 343 58 59
+48 604 374 076

biuro@m-trzy.pl

[zobacz mapę dojazdu]


PORADY
 

Plusy Umowy na Wyłączność

Dla Sprzedających

Dla Wynajmujących

Kup bez Prowizji - regulamin

Jestem członkiem Polskiej Federacji Nieruchomości